چهارشنبه, شهريور 30, 1401

بسمه تعالی 

به استحضار همکاران محترم و کارآموزان گرامی میرساند: حسب مصوبه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران مورخ 1401/06/31 تمدیدپروانه وکالت و کارآموزی وفق مصوبه 9000/8278/500 مورخ 1401/06/20 صورت می پذیرد. لذا شایسته است طبق مصوبه جهت تمدید اقدام گردد.

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران