بنام خدا

بدینوسیله به استحضار متقاضیان انتقال به کانون وکلای دادگستری مازندران می رساند این کانون تا اطلاع ثانوی از پذیرش درخواست انتقال معذور می باشد.

کانون وکلای دادگستری مازندران