جناب وکیل سیدعلی باقری تبار، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مازندران در مصیبت درگذشت پسرعموی گرانقدرشان به سوگ نشسته اند
جناب وکیل سیدعلی باقری تبار، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مازندران در مصیبت درگذشت پسرعموی گرانقدرشان به سوگ نشسته اند

سه شنبه 04 بهمن 1401

جناب آقای سیدعلی سرمدی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدرگرامیشان عزادار هستند.
جناب آقای سیدعلی سرمدی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدرگرامیشان عزادار هستند.

دوشنبه 03 بهمن 1401

آگهی انتخابات دوازدهمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران
آگهی انتخابات دوازدهمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

دوشنبه 26 دى 1401

اطلاعیه تعطیلی سازمان ها و ادارات استان
اطلاعیه تعطیلی سازمان ها و ادارات استان

جمعه 23 دى 1401

اطلاعیه
اطلاعیه

پنجشنبه 22 دى 1401

همکار محترم جناب آقای عادل علی پور وکیل پایه یک دادگستری، درغم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته است.
همکار محترم جناب آقای عادل علی پور وکیل پایه یک دادگستری، درغم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته است.

چهارشنبه 21 دى 1401

اطلاعیه دعوت از بانوان وکیل جهت شرکت در تیم های ورزشی
اطلاعیه دعوت از بانوان وکیل جهت شرکت در تیم های ورزشی

شنبه 17 دى 1401

جلسه سخنرانی آموزشی کارآموزان وکالت پنجشنبه1401/10/22
جلسه سخنرانی آموزشی کارآموزان وکالت پنجشنبه1401/10/22

چهارشنبه 14 دى 1401

اطلاعیه کارگاه آموزشی
اطلاعیه کارگاه آموزشی

دوشنبه 21 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی 1401/09/24
جلسه کارگاه آموزشی 1401/09/24

چهارشنبه 09 آذر 1401

کانون وکلای دادگستری مازندران در روز پنجشنبه  1401/09/03 تعطیل می باشد.
کانون وکلای دادگستری مازندران در روز پنجشنبه 1401/09/03 تعطیل می باشد.

سه شنبه 01 آذر 1401

اطلاعیه
اطلاعیه

دوشنبه 16 آبان 1401

اطلاعبه جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مازندران
اطلاعبه جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مازندران

دوشنبه 16 آبان 1401

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت
اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391
اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89
اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391
اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383

آزمون کارآموزی وکلالت