صورتجلسه شـورای اجـرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – مورخ 1401/03/26
صورتجلسه شـورای اجـرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – مورخ 1401/03/26

جمعه 27 خرداد 1401

جلسه سخنرانی آموزشی با موضوع مقررات اصلاحی قانون صدور چک
جلسه سخنرانی آموزشی با موضوع مقررات اصلاحی قانون صدور چک

دوشنبه 23 خرداد 1401

دعوت به شرکت در تمرینات تنیس روی میز کانون وکلای دادگستری مازندران
دعوت به شرکت در تمرینات تنیس روی میز کانون وکلای دادگستری مازندران

يكشنبه 22 خرداد 1401

نهمین نشست هم اندیشی کارگروه انتظامی اسکودا
نهمین نشست هم اندیشی کارگروه انتظامی اسکودا

يكشنبه 08 خرداد 1401

اطلاعیه تکمیلی قابل توجه داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1401 (مربوط به نوبت پذیرش سال 1400)
اطلاعیه تکمیلی قابل توجه داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1401 (مربوط به نوبت پذیرش سال 1400)

چهارشنبه 04 خرداد 1401

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 1401 (مربوط به نوبت پذیرش سال 1400)
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 1401 (مربوط به نوبت پذیرش سال 1400)

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401

اطلاعیه  زمان و مکان برگزاری آزمون قوانین و مقررات وکالت
اطلاعیه  زمان و مکان برگزاری آزمون قوانین و مقررات وکالت

شنبه 24 ارديبهشت 1401

برگزاری جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مازندران در تاریخ 1401/02/22
برگزاری جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مازندران در تاریخ 1401/02/22

دوشنبه 19 ارديبهشت 1401

اطلاعیه برگزاری اختبار کتبی تیرماه 1401
اطلاعیه برگزاری اختبار کتبی تیرماه 1401

چهارشنبه 31 فروردين 1401

اطلاعیه کارآموزی : آزمون قوانین و مقررات وکالت در تاریخ یکشنبه 1401/02/25 برگزار می گردد.
اطلاعیه کارآموزی : آزمون قوانین و مقررات وکالت در تاریخ یکشنبه 1401/02/25 برگزار می گردد.

چهارشنبه 31 فروردين 1401

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 1401/02/07 برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 1401/02/07 برگزار می گردد.

چهارشنبه 31 فروردين 1401

صورتجلسهٔ شورای اجرایی اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ 1401/01/25
صورتجلسهٔ شورای اجرایی اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ 1401/01/25

جمعه 26 فروردين 1401

جناب آقای محمود امیدی جویباری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن مادرگرامیشان عزاداراست.
جناب آقای محمود امیدی جویباری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن مادرگرامیشان عزاداراست.

سه شنبه 16 فروردين 1401

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت
اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391
اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89
اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391
اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383

آزمون کارآموزی وکلالت