•  , کانون وکلای دادگستری مازندران ,
    کانون وکلای دادگستری مازندران
مجوز تردد وکلا و کارآموزان محترم عضو کانون وکلاى دادگستری استان مازندران در سطح استان

مجوز تردد وکلا و کارآموزان محترم عضو کانون وکلاى دادگستری استان مازندران در سطح استان

دوشنبه 03 آذر 1399

آموزش نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

آموزش نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

يكشنبه 02 آذر 1399

همکار محترم جناب آقای داراب رستگار به سوی معبود شتافته و به دعوت حضرت حق لبیک گفته است.

همکار محترم جناب آقای داراب رستگار به سوی معبود شتافته و به دعوت حضرت حق لبیک گفته است.

يكشنبه 02 آذر 1399

اطلاعیه

اطلاعیه

شنبه 01 آذر 1399

ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت الزامیست

ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت الزامیست

جمعه 30 آبان 1399

حسب اعلام ستاد مبارزه با کرونا، دفاتر وکالت مشمول ممنوعیت می باشد.

حسب اعلام ستاد مبارزه با کرونا، دفاتر وکالت مشمول ممنوعیت می باشد.

پنجشنبه 29 آبان 1399

گزیده اخبار حقوقی – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 12– هفته چهارم آبان 1399

گزیده اخبار حقوقی – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 12– هفته چهارم آبان 1399

پنجشنبه 29 آبان 1399

کارآموزان محترم مشروحه زیر در خواست می شود راس ساعت 8 روز پنجشنبه مورخ 1399/08/29 جهت اتیان سوگند و دریافت پروانه وکالت در محل کانون حضور بهمرسانند.

کارآموزان محترم مشروحه زیر در خواست می شود راس ساعت 8 روز پنجشنبه مورخ 1399/08/29 جهت اتیان سوگند و دریافت پروانه وکالت در محل کانون حضور بهمرسانند.

چهارشنبه 28 آبان 1399

از کارآموزان محترم مشروحه زیر در خواست می شود راس ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 جهت اتیان سوگند و دریافت پروانه وکالت در محل کانون حضور بهمرسانند.

از کارآموزان محترم مشروحه زیر در خواست می شود راس ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 جهت اتیان سوگند و دریافت پروانه وکالت در محل کانون حضور بهمرسانند.

سه شنبه 27 آبان 1399

از کارآموزان محترم مشروحه زیر در خواست می شود راس ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 جهت اتیان سوگند و دریافت پروانه وکالت در محل کانون حضور بهمرسانند .

از کارآموزان محترم مشروحه زیر در خواست می شود راس ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 جهت اتیان سوگند و دریافت پروانه وکالت در محل کانون حضور بهمرسانند .

دوشنبه 26 آبان 1399

گزیده اخبارحقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 11 – هفته سوم آبان 1399

گزیده اخبارحقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 11 – هفته سوم آبان 1399

سه شنبه 20 آبان 1399

جناب آقای سیدمحمدرضا فتاحی و سیدجعفر فتاحی وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، در غم از دست دادن عزیزشان به سوگ نشسته اند.

جناب آقای سیدمحمدرضا فتاحی و سیدجعفر فتاحی وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، در غم از دست دادن عزیزشان به سوگ نشسته اند.

يكشنبه 18 آبان 1399

جلسه ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/11/24 در سالن اجتماعات کانون گزارمی شود.

جلسه ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/11/24 در سالن اجتماعات کانون گزارمی شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/10/26 در سالن اجتماعات کانون برگزار میشود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/10/26 در سالن اجتماعات کانون برگزار میشود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/9/21 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/9/21 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/8/9 در سالن اجتماعات کانون برگزار  می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/8/9 در سالن اجتماعات کانون برگزار  می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/6/14 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/6/14 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/02/12  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/02/12  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/12/16  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/12/16  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/11  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/11  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه ای با حضور و  سخنرانی استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر علی آزمایش  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار خواهد شد.

جلسه ای با حضور و  سخنرانی استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر علی آزمایش  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار خواهد شد.

امتحان مقررات وکالت و شرح وظایف کارآموزی

امتحان مقررات وکالت و شرح وظایف کارآموزی

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/09/29 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/09/29 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
  • شمارش کل:131,948
  • بازدید کنندگان:
    • امروز:3
    • این هفته:106