نتایج شمارش آرای دوازدهمین دوره ی انتخابات هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران
نتایج شمارش آرای دوازدهمین دوره ی انتخابات هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران

پنجشنبه 11 خرداد 1402

اطلاعیه عدم انجام کار اداری در روزهای اعلام شده
اطلاعیه عدم انجام کار اداری در روزهای اعلام شده

سه شنبه 09 خرداد 1402

لینک کانال تلگرامی ویژه کارآموزان
لینک کانال تلگرامی ویژه کارآموزان

دوشنبه 08 خرداد 1402

اطلاعیه هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران
اطلاعیه هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

دوشنبه 08 خرداد 1402

 زمان حضور کارآموزان محترم گروه دوم جهت ثبت مشخصات در سامانه ی حضور و غیاب
زمان حضور کارآموزان محترم گروه دوم جهت ثبت مشخصات در سامانه ی حضور و غیاب

جمعه 05 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارآموزان محترم گروه دوم
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارآموزان محترم گروه دوم

جمعه 05 خرداد 1402

عرض تسلیت
عرض تسلیت

پنجشنبه 04 خرداد 1402

عرض تسلیت
عرض تسلیت

پنجشنبه 04 خرداد 1402

عرض تسلیت
عرض تسلیت

پنجشنبه 04 خرداد 1402

دارندگان پروانه کارآموزی شماره 2940 به بعد در روزهای شنبه یا یکشنبه مورخ 6 یا 1402/03/07 از ساعت 8 صبح مراجعه نمایند.
دارندگان پروانه کارآموزی شماره 2940 به بعد در روزهای شنبه یا یکشنبه مورخ 6 یا 1402/03/07 از ساعت 8 صبح مراجعه نمایند.

پنجشنبه 04 خرداد 1402

اطلاعیه هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران
اطلاعیه هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

چهارشنبه 03 خرداد 1402

شرح وظایف کارآموزی
شرح وظایف کارآموزی

چهارشنبه 03 خرداد 1402

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مرحله ی اول کارآموزی
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مرحله ی اول کارآموزی

سه شنبه 02 خرداد 1402

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت
اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391
اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89
اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391
اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383

آزمون کارآموزی وکلالت