تاریخ برگزاری آزمون ورودی کار آموزی وکالت 1400 کانون های وکلای دادگستری ایران اعلام شد . 
تاریخ برگزاری آزمون ورودی کار آموزی وکالت 1400 کانون های وکلای دادگستری ایران اعلام شد . 

شنبه 25 دى 1400

فایل صوتی جلسه کارآموزی وکالت موضوع؛« ابطال رأی داوری» سخنران؛ جناب وکیل دکتر سام محمدی  
فایل صوتی جلسه کارآموزی وکالت موضوع؛« ابطال رأی داوری» سخنران؛ جناب وکیل دکتر سام محمدی  

پنجشنبه 23 دى 1400

جناب آقای مرتضی عشقی واسوکلایی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.
جناب آقای مرتضی عشقی واسوکلایی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.

پنجشنبه 16 دى 1400

بانهایت تأسف به اطلاع می رسانیم جناب آقای علی فاریابی دوست وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن مادرگرامیشان عزاداراست.
بانهایت تأسف به اطلاع می رسانیم جناب آقای علی فاریابی دوست وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن مادرگرامیشان عزاداراست.

يكشنبه 12 دى 1400

فایل صوتی جلسه کارآموزی وکالت موضوع: « اعتراض به آراء کمیسیون ماده 56  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور»
فایل صوتی جلسه کارآموزی وکالت موضوع: « اعتراض به آراء کمیسیون ماده 56  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور»

جمعه 10 دى 1400

فایل صوتی جلسه سخنرانی کارآموزان وکالت موضوع:«ایرادات در قانون آئین دادرسی مدنی» سخنران:جناب وکیل دکتر مجید داودی
فایل صوتی جلسه سخنرانی کارآموزان وکالت موضوع:«ایرادات در قانون آئین دادرسی مدنی» سخنران:جناب وکیل دکتر مجید داودی

جمعه 10 دى 1400

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند؛ جلسات سخنرانی کارآموزی بصورت حضوری در سالن اجتماعات دکتر کاتوزیان کانون وکلای دادگستری مازندران در دو گروه به ترتیب زیر برگزار خواهد شد.
به اطلاع کارآموزان محترم می رساند؛ جلسات سخنرانی کارآموزی بصورت حضوری در سالن اجتماعات دکتر کاتوزیان کانون وکلای دادگستری مازندران در دو گروه به ترتیب زیر برگزار خواهد شد.

يكشنبه 05 دى 1400

رأی وحدت رویه شماره 815 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 815 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شنبه 04 دى 1400

رأی وحدت رویه شماره 814 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 814 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چهارشنبه 01 دى 1400

مصوبات شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – مورخ 25 آذر ماه 1400
مصوبات شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – مورخ 25 آذر ماه 1400

چهارشنبه 01 دى 1400

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت
اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391
اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89
اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391
اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت